Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDU DEYMAM), 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesine göre Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, merkezin Yönetmeliği 12 Haziran 2012 tarih ve 28330 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Merkezin amacı; yapı malzeme bilimi ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.