Deneyler

Merkezimizde;

- Hafif, normal ve ağır agregaların fiziko-mekanik analizleri,

- Hafif, normal ve ağır betonların taze ve sertleşmiş beton deneyleri,

- Sıva, harç ve derz dolgu maddelerinin fiziko-mekanik analizleri,

- Beton mineral ve kimyasal katkı maddeleri performans analizleri,

- Gazbeton, bimsblok ve tuğla gibi kagir birimlerin fiziko-mekanik analizleri,

- Yüksek ve orta ısıl dirence sahip ısı yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik katsayısı tayini (l£0.10 W/mK),

- Orta ve düşük ısıl dirence sahip yapı ve diğer malzemelerin ısıl iletkenlik katsayısı tayini (l³0.10 W/mK)

- Uygun kalınlıktaki (d £100 mm) (yapısal porozite hariç) büyük boşluk içermeyen malzemelerin ses iletim kaybı ve ses yutma katsayısı tayini,

- Katı ve sıvı pek çok malzemenin yüksek sıcaklıkta ısıl yayımım katsayısı ile ergime ve kristallenme sıcaklığı ve faz analizleri

- Özkütle ve porozite (boyutsal dağılım hariç) analizleri,

- Vakum altında (~0.1 Pa a kadar) sızdırmaz bariyer içerisinde ısıl iletkenlik analizleri

yapılmaktadır.

 

Ayrıca;

- Hafif, normal, ağır beton,

- Sıva (yalıtım sıvaları dahil), şap (köpük beton şap dahil), harç,

- Köpük Beton (kagir birim ve şap),

tasarım ve araştırma-geliştirme çalışmaları da yürütülmektedir.

 

Türkiye’de ilk defa merkezimiz bünyesinde Vakum Yalıtım Paneli (VYP) araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmekte ve standart boyutta (300 x 300 mm) panel üretimi gerçekleştirilmektedir.