Yönetim Kurulu

Prof. Dr. ŞEMSETTİN KILINÇARSLAN
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği

Prof.Dr. Ayşen DAVRAZ
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği

Prof.Dr. Servet DEMİRDAĞ
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği

Prof. Dr. OSMAN İPEK
Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği

Prof. Dr. İSKENDER AKKURT
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü

Prof.Dr. İbrahim UĞUR
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği

Doç. Dr. ŞEMSETTİN CARAN
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği